Find us on FacebookFollow us on TwitterVisit our channel on Youtube

Γραμμή βοήθειας για την κατάθλιψη : 1034
Αρχική | Τύποι κατάθλιψης

Tύποι κατάθλιψης

Κατηγορία Κατάθλιψη

Οι τύποι της κατάθλιψης ή αλλιώς τύποι καταθλιπτικών διαταραχών, που είναι έως και σήμερα αναγνωρισμένοι από την επιστημονική κοινότητα είναι οι εξής:

Μείζων κατάθλιψη: Πρόκειται για την κλασική σοβαρή διαταραχή που διαβρώνει σημαντικά τον ψυχισμό και τη λειτουργικότητα του ατόμου και που βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια (πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 4 και αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω) με διάρκεια τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Συχνά ονομάζεται και μονοπολική.*

 1. Καταθλιπτική διάθεση
 2. Απώλεια του ενδιαφέροντος ή μείωση της ευχαρίστησης από δραστηριότητες που τον ευχαριστούσαν στο παρελθόν
 3. Σημαντική αλλαγή όρεξης ή και βάρους (συνήθως μείωση λιγότερο συχνά αύξηση)
 4. Αϋπνία ή λιγότερο συχνά υπερυπνία
 5. Ψυχοκινητική ανησυχία ή ψυχοκινητική επιβράδυνση
 6. Εύκολη κόπωση ή απώλεια της ενεργητικότητας
 7. Ιδέες αναξιότητας, υπέρμετρης ή απρόσφορης ενοχής
 8. Μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης, βραδύτητα στη σκέψη και δυσχέρεια στη λήψη των αποφάσεων
 9. Επαναλαμβανόμενες σκέψεις θανάτου ή ιδέες αυτοκαταστροφής

Κατάταξη Μείζονος Κατάθλιψης ανάλογα με τη χρονική παράμετρο:

 • Μοναδικό επεισόδιο: όταν υπάρχει μόνο ένα μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο στη ζωή του ασθενούς.
 • Υποτροπιάζουσα: δύο ή περισσότερα μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια στη ζωή του ασθενούς.
 • Χρόνια: η διάρκεια της κατάθλιψης χωρίς να έχει επέλθει ύφεση στα συμπτώματα είναι τουλάχιστον 2 χρόνια ή και περισσότερο.
 • Εποχιακή κατάθλιψη: υποτροπιάζουσα μείζονα κατάθλιψη, με τα επεισόδια να σχετίζονται με τις αλλαγές των εποχών με συχνότερη την εμφάνιση το φθινόπωρο και την αρχή του χειμώνα.
 • Επιλόχεια: κατάθλιψη που επέρχεται μικρό διάστημα μετά τον τοκετό και μπορεί να έχει είτε ήπια είτε σοβαρή εικόνα. Γι’ αυτό οποιαδήποτε ένδειξη αλλαγής της συμπεριφοράς της μητέρας στους πρώτους μήνες μετά τον τοκετό χρήζει άμεσης εκτίμησης από ψυχίατρο.
 • Διπλή Κατάθλιψη: Ονομάζεται η κατάθλιψη που εμφανίζεται σε ασθενή που ήδη έπασχε από δυσθυμία, δηλαδή μια μορφή ηπιότερης, αλλά μεγαλύτερης διάρκειας κατάθλιψης.

Κατάταξη ανάλογα με την ένταση και την ποιότητα των συμπτωμάτων:

 • Μελαγχολική Κατάθλιψη: πρόκειται για τη βαρύτερη μορφή κατάθλιψης με έντονα συμπτώματα, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.
 • Ψυχωτική Κατάθλιψη: επίσης σοβαρή μορφή στην κλινική εικόνα της οποίας συνυπάρχουν ψυχωτικά συμπτώματα όπως για παράδειγμα ακουστικές ψευδαισθήσεις («φωνές») ή παραλήρημα, δηλαδή ένα σύνολο σκέψεων και πεποιθήσεων που δε συμβαδίζουν με τις επικρατούσες κοινωνικές και πολιτισμικές αντιλήψεις.
 • Άτυπη Κατάθλιψη: άτυπα χαρακτηριστικά θεωρούνται η υπερφαγία, η υπερυπνία, η υπερευαισθησία στην κριτική και η υποχώρηση του καταθλιπτικού συναισθήματος όταν συμβαίνουν ευχάριστα γεγονότα στη ζωή του ασθενούς.
 • Κατατονική κατάθλιψη: επίσης βαριά μορφή, ο ασθενης δεν αντιδρά σε εξωτερικά ερεθίσματα.

Άλλες Καταθλιπτικές Διαταραχές:

 1. Δυσθυμία: Καταθλιπτικά συμπτώματα μικρής ως μέτριας έντασης αλλά μεγάλης διάρκειας χωρίς ύφεση για τουλάχιστον 2 χρόνια.
 2. Ελάσσων κατάθλιψη: Καταθλιπτικά συμπτώματα μικρής έντασης και μικρής διάρκειας για τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
 3. Βραχεία διαλείπουσα κατάθλιψη: Καταθλιπτικά συμπτώματα όπως της μείζονος κατάθλιψης αλλά με μικρή διάρκεια 2 εβδομάδων το μέγιστο.
 4. Προεμμηνορρυσιακή δυσφορική διαταραχή: Καταθλιπτικά συμπτώματα μικρής έντασης σε γυναίκες με έναρξη λίγες μέρες πριν την έμμηνο ρύση εώς λίγες μέρες μετά.
 5. Διαταραχή Προσαρμογής με κατάθλιψη: Καταθλιπτικά συμπτώματα ποικίλλης έντασης και διάρκειας όχι πάνω από 2 μήνες που οφείλονται σε εξωγενή ψυχοπιεστικό παράγοντα.
 6. Καταθλιπτική Ψευδοάνοια: Σύνδρομο με ηλικία εμφάνισης άνω των 50 ετών που μεταξύ των καταθλιπτικών συμπτώμάτων υπερτερεί η διαταραχή των γνωστικών λειτουργιών όπως η μνήμη, η προσοχή, η συγκέντρωση και προσομοιάζει με άνοια.
 7. Αγχώδης κατάθλιψη: Έντονη η παρουσία του άγχους μεταξύ των συμπτωμάτων της κατάθλιψης.
 8. Δευτεροπαθής ονομάζεται η κατάθλιψη στις εξής περιπτώσεις:
  1. Διάφορες σωματικές νόσοι προκαλούν τις νευροδιαβιβαστικές διαταραχές της κατάθλιψης στον εγκέφαλο π.χ. νεοπλάσματα, σκλήρυνση κατά πλάκας, επιληψία, θυρεοειδοπάθειες, έμφραγμα μυοκαρδίου και πληθώρα άλλων.
  2. Η χρήση διάφορων φαρμάκων προκαλεί τις νευροδιαβιβαστικές διαταραχές της κατάθλιψης στον εγκέφαλο π.χ. κορτιζόνη, κάποια καρδιολογικά, νευρολογικά, χημειοθεραπευτικά και πολλά άλλα φάρμακα.
  3. Η χρήση αλκοόλ ή απαγορευμένων ψυχοτρόπων ουσιών προκαλεί τις νευροδιαβιβαστικές διαταραχές της κατάθλιψης στον εγκέφαλο.

Τέλος καταθλιπτικά συμπτώματα αποτελούν συχνά μέρος άλλων ψυχιατρικών διαταραχών (αναφέρονται ενδεικτικά οι σπουδαιότερες):

 • Διπολική Διαταραχή Ι & ΙΙ: Περιλαμβάνει οπωσδήποτε μανιακά ή υπομανιακά επεισόδια και κατά το πλείστον εναλλαγή τους με μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια (διπολική κατάθλιψη). Ο όρος διπολική αναφέρεται στους 2 αντίθετους συναισθηματικούς πόλους ή καταστάσεις που μπορεί να εμφανιστούν στην πορεία της διαταραχής. Η μία είναι η καταθλιπτική φάση, ενώ η άλλη είναι μια κατάσταση παθολογικά ανεβασμένης διάθεσης, ευφορίας. Αναλόγως με το μέγεθος της τελευταίας (καθώς και κάποιων άλλων κριτηρίων) αναφερόμαστε σε μανία/μανιακό επεισόδιο (Διπολική Ι) ή υπομανία/υπομανιακό επεισόδιο (Διπολική ΙΙ).Η υπομανία εξ ορισμού είναι μικρότερης έντασης και διάρκειας. *Ο χαρακτηρισμός της Μείζονος Κατάθλιψης ως μονοπολική υποδηλώνει την ύπαρξη μόνο του ενός συναισθηματικού πόλου.
 • Σχιζοφρένεια: Καταθλιπτικά συμπτώματα που εμφανίζονται σε περιόδους ύφεσης των συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας (μεταψυχωτική κατάθλιψη).
 • Κυκλοθυμική Διαταραχή: Καταθλιπτικά συμπτώματα μικρής ως μέτριας έντασης σε εναλλαγή με υπομανιακά επεισόδια για τουλάχιστον 2 χρόνια.

Σπύρος Καλημέρης
Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτής

botbanner1

Katathlipsi.gr TV

fbtwitteryoutube

Όροι και προϋποθέσεις / Sitemap / Αναζήτηση
Back to top